Nerezový spojovací materiál

Nerezový spojovací materiál se přes svoji vyšší cenu stále více začíná prosazovat díky své kvalitě a dlouhé životnosti. Z toho důvodu zde uvádíme několik technických informací. Ocel, ze které se nerezový spojovací materiál vyrábí, se dělí na 3 skupiny:
1. Austenitická
2. Martensitická
3. Feritická

 

Chemické složení v %
  C Si Mn P S Cr Mo Ni
Austenitická A1
A2
A4
0,12
0,08
0,08
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
0,20
0,05
0,05
0,15–0,35
0,03
0,03
17,0–19,0
17,0–20,0
16,0–18,5
0,6

2,0–3,0
8,0–10,0
8,0–13,0
10,0–14,0
Martensitická C1
C3
C4
0,09–0,15
0,17–0,25
0,08–0,15
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
0,05
0,04
0,06
0,03
0,03
0,15–0,35
11,5–14,0
16,0–18,0
12,0–14,0


0,6
1,0
1,5–2,5
1,0
Feretická F1 0,12 1,0 1,0 0,04 0,03 15,5–18,0   0,5
A1: Používá se v případě, kde dostačuje částečná odolnost proti korozi.
A2: Nejběžnější a nejpoužívanější nerezová ocel (A2-70).
A4: Nejkvalitnější a nejlépe odolná nerezová ocel s přísadou molybdenu.

 

Mechanické vlastnosti při cca 20 °C
Pevnost Rozměr Šrouby Matice
    Min. pevnost
v tahu Rm
[N/mm2]
Hraniční mez
kluzu Rp0,2
[N/mm2]
Prodloužení
v okam. lomu
[A/mm]
Zkušební
napětí sp
[N/mm2]
50
(měkké)
< M 39 500 210 0,6d 500
250
70
(zpevněné za studena)
< M 24 700 450 (viz poznámku) 0,4d 700
350
80
(silně zpevn. za studena)
< M 24 800 600 0,3d 800
400
040
(matice)
0,5d < m < 0,8d        

Poznámka:

Mez kluzu Rel a mez kluzu Rp0,2 cca 20 °C.
do 100 °C = 85%
do 200 °C = 80%
do 300 °C = 75%
do 400 °C = 70%

 

Převody norem
Skupina Din ČSN AISI
A1 1.4305 303  
A2 1.4301 17240 304
A4 1.4401 17346 316