Mechanické vlastnosti ocelových šroubů

Popisný systém: Nejdůležitější mechanické charakteristiky, které se týkají ocelových šroubů, jsou značeny pomocí dvoumístné číselné kombinace jako v následujícím příkladě:
První číslice označuje setinu minimální pevnosti v tahu v N/mm 2 zatížené plochy. Pevnost v tahu tedy 8 × 100 = 800 N/mm2
Číslice na druhé pozici znamená desetinný poměr meze kluzu (dolní mez kluzu Rel, respektive smluvní mez kluzu Rp 0,2) vůči minimální pevnosti v tahu Rm:Násobením těchto dvou čísel vyjde desetina meze kluzu v N/mm2. Minimální mez kluzu tedy
8 × 8 × 10 = 640 N/mm2

 

Vlastnosti pevnostní třída 3,6 4,6 4,8 5,6 5,9 6,6 8,8 10,9 12,9
M 16* > M 16*
Pevnost v tahu
R m (N/mm2)
jmen. 300 400 500 600 800 1000 1200
min. 330 400 420 500 520 600 800 830 1040 1220
Dolní mez kluzu
ReL 6) , MPa
jmen. 180 240 320 300 400 480 - - - -
min. 190 240 340 300 420 480 - - - -
Smluvní mez kluzu
Rp0,2, Mpa
jmen. - 640 640 900 1080
min. - 640 660 940 1100
Pevnostní charakteristika
při zvýšených teplotách
v N/mm2
(ISO 898-1)
+100°C - - - 270 - - 590 875 1020
+200°C - - - 230 - - 540 790 925
+250°C - - - 215 - - 510 745 875
+300°C - - - 195 - - 480 705 825
Tažnost A v % min 25 22 14 20 10 8 12 9 8
Vickers HV F = 98 N HV min-max 95–250 120–250 130–250 155–250 160–250 190–250 250–320 255–335 320–380 385–435
Brinell BV F = 30 D 2 HB min-max 90–238 114–238 124–238 147–238 152–238 181–238 238–304 242–318 304–361 366–414
Rockwell HR HRB min-max 52–99,5 67–99,5 71–99,5 79–99,5 82–99,5 89–99,5 - - - -
HRC min-max - - - - - - 22–32 23–34 32–39 39–44

 

  1. U šroubů pevnostní třídy 8.8 se jmenovitým průměrem závitu d < 16 mm je zvýšené riziko stržení matice, je-li šroubové spojení utaženo více než je zkušební zatížení šroubu. Je nutné brát v úvahu normu ISO 898-2.
  2. Pro šrouby na ocelové konstrukce je hranice 12 mm.
  3. Pevnostní třída 9.8 platí jen pro jmenovité průměry závitu d < 16 mm.
  4. Min. pevnosti v tahu platí pro šrouby se jmenovitými délkami I > 2,5 d a pro takové součástí, které nemohou být zkoušeny na tah (např. z důvodu tvaru hlavy).
  5. Povrchová tvrdost nesmí u příslušné součásti překročit o více než 30 jednotek Vickerse naměřených v jádru, jestliže obě hodnoty tvrdosti jsou získány HV 0,3. Pro pevnostní třídu 10,9 nesmí být překročena povrchová tvrdost 390 HV.
  6. V případě, že dolní mez kluzu ReL není zjistitelná, povoluje se měřit smluvní mez kluzu Rp0,2.